Gå til hovedindhold

Tilsynsrapport 2024

Nedenfor finder du tilsynsrapport som webtilgængelig udgave, men du kan også downloade PDF-filen med tilsynsrapporten.

Indhold

  Tilsynsrapport

  Dagtilbud: Bakkehuset
  Dato: 9. jan. 2024
  Erstatter tilsynsrapport af d. 9. feb. 2023
  Uanmeldt tilsyn (observation) gennemført d. 6. nov. 2023
  Anmeldt tilsyn (dialogmøde) gennemført d. 20. nov. 2023

  Dagtilbuddets oplysninger om strukturelle forhold pr. okt. 2023

  Andel af uddannet/ikke-uddannet personale:
  59 % / 41 %

  Personaletimer:
  Vuggestue
  Pædagogtimer: 59
  Pædagogisk assistent, medhjælper, m.fl. timer: 101

  Børnehave
  Pædagogtimer: 179
  Pædagogisk assistent, medhjælper, m.fl. timer: 62

  Antal indmeldte børn:
  Vuggestue: 16
  Børnehave: 42

  Tilsynets bemærkninger:
  Pr. 1. dec. er andelen af pædagoger over 60 %.

  Siden sidst

  Der er arbejdet meget konstruktivt med kommunikation og sprog.

  Opsamlende vurdering af arbejdet med det pædagogiske grundlag

  Det pædagogiske grundlag består af følgende elementer: Barnesyn, Dannelse og børneperspektiv, Leg, Læring, Børnefælleskaber, Pædagogiske læringsmiljøer, Forældresamarbejde, Børn i udsatte positioner og Sammenhæng til børnehaveklassen.
  Elementerne er vurderet på en skala fra 1-5, hvor 1 er i mindre grad og 5 er i meget høj grad.


  Dagtilbuddets vurdering: 3,7-4,5
  Elementerne ’Børn i udsatte positioner’, ’Pædagogiske læringsmiljøer’ og ’Leg’
  vurderes højest.


  Tilsynets vurdering fra observationen: 4,0-4,5
  Elementerne ’Barnesyn’, ’Dannelse og børneperspektiv’, ’Leg’, ’Læring’, ’Børnefælleskaber’, ’Pædagogiske læringsmiljøer’ og ’Sammenhæng’ vurderes højest.

  Dagtilbuddet arbejder i høj grad med at tilrettelægge de pædagogiske læringsmiljøer med afsæt i børnegruppens sammensætning og forskellige forudsætninger for deltagelse. Indretningens fysiske og æstetiske rammer understøtter i høj grad dette arbejde, ligesom organiseringen i mindre grupper bidrager positivt til medarbejdernes mulighed for at være nærværende i samtaler med børnene, med mange turtagninger og en udvekslende tone, som understøtter læring. Der er iværksat en systematik for fælles faglige refleksioner over relationer til og mellem børnene, ligesom der er et stærkt blik for legens betydning, de voksnes rolle i legen og børns deltagelsesmuligheder, også for børn i udsatte positioner.

  Dagtilbuddet lykkes i høj grad med at etablere pædagogiske læringsmiljøer, der understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

  På baggrund af tilsynsdialogen, er det aftalt, at dagtilbuddet

  • følger op på sprogvurderinger 
  • arbejder videre med analyser og inddragelse af børneperspektivet, drøftelse af elementerne barnesyn og sammenhæng samt observationer omkring mulig udsathed

  Kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer

  Den opsamlende vurdering giver anledning til: Ingen bekymring
  (Ingen bekymring / Bekymring / Alvorlig bekymring)

  Opfølgende tiltag

  Der er ingen aftaler om opfølgende tiltag.