Gå til hovedindhold

Pædagogisk læreplan for Bakkehuset 2024

Læs mere om den pædagogiske læreplan for Bakkehuset her

Indhold

    Den pædagogiske læreplan udarbejdes med ud­gangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag samt de seks læreplanstemaer og de tilhørende pæda­gogiske mål for sammen­hængen mellem det pæda­gogiske læringsmiljø og børns læring.