Gå til hovedindhold

Natur, udeliv og science

Læs mere om Natur, udeliv og science her.

Indhold

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet: 

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?

  Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Natur, udeliv og science
  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
  • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

  I Bakkehuset er vi nysgerrige på naturen sammen med børnene både på legepladsen, og når vi er ude af huset.

  Vi laver science – forskellige eksperimenter med de 4 elementer (vand, ild, jord og luft), og vi inddrager den digitale teknologi i hverdagen.

  Vi er grønne spirer, vi smager på naturen, og vi har højbed med spiselige planter samt frugttræer på legepladsen.

  Vi sorterer affald og har en kompostbeholder. Vi deltager i affaldsugen én gang årligt, hvor vi samler affald i nærmiljøet. Vi gør brug af naturen i nærmiljøet