Gå til hovedindhold

Kommunikation og sprog

Læs mere om kommunikation og sprog her

Indhold

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?

  Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø: 

  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kommunikation og sprog
  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
  • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

  I Bakkehuset er det centrale for børnenes sprogtilegnelse, at læringsmiljøet understøtter børnenes kommunikative og sproglige udvikling igennem samspil med de øvrige børn og personalet.

  Da vi er en sangglad børnehave synger vi meget. Sangen er med til at udvikle børnenes sproglige kompetencer. Ligeledes arbejder vi med forskellige temaer fx rim og remser, dialogisk læsning (se bilag), bogstaver, tal, former og farver.

  Vi skaber rammer for dialog med både voksne og andre børn og er opmærksomme på, at barnet får tid til at tale. Vi er bevidste om vores rolle som sproglige rollemodeller.

  Personalet planlægger og udfordrer børnene med nye aktiviteter, som gør børnene nysgerrige på ukendte begreber, hvilket styrker ordforrådet.

  Vi har fokus på den sproglige læring gennem hele dagen. Det foregår fx i rutinesituationer, i fri leg, planlagte aktiviteter og voksenstyret leg.