Gå til hovedindhold

Social udvikling

Læs mere om Social udvikling

Indhold

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?

  Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Social udvikling
  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
  • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

  I Bakkehuset understøtter det pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling. Dette skabes gennem fællesskaber, hvor accept af hinandens forskellighed anses som en ressource, og som en del af den sociale dannelse.

  Børnene udviser empati, og gennem arbejdet med Fri for Mobberi lærer de, hvad en god ven er, at drage omsorg for hinanden samt at invitere andre ind i legen.

  Legen anses som en væsentlig del af barnets sociale udvikling. Igennem legen erfarer børnene deres omverden, de lærer at forhandle, indgå kompromisser, løse konflikter og være en del af sociale fællesskaber.

  Vi tilbyder legefællesskaber, der giver alle børn en følelse af, at de har værdi. Derigennem vil børn udvikle kompetencer, hvor de vil få en forståelse for andre, en evne til at lytte til andres behov, samt evnen til at kunne løse konflikter indbyrdes.