Gå til hovedindhold

Kultur, æstetik og fællesskab

Læs mere om kultur, æstetik og fællesskab her

Indhold

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab?

  Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Kultur, æstetik og fællesskab
  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
  • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer.

  I Bakkehuset holder vi fast i og markerer de traditioner og højtider, der kendetegner vores kultur. Samtidig er vi åbne over for andre kulturer og værdier.

  I Bakkehuset præsenterer vi børnene for egnsretter og mad fra andre lande, vi øver os i at blive ”madmodige”. Vi tager udgangspunkt i børnenes ønsker samt årstiderne.

  Vi bruger musik, sang og teater, hvilket stimulerer sprog, fantasi, nysgerrighed og bevægelsesglæde.

  Vi deltager i arrangementer i nærmiljøet så som kirken, biblioteket og byfest. Dette giver barnet et indtryk af det samfund og fællesskab, det vokser op i, samtidig med at det udvider barnets begrebsverden.