Gå til hovedindhold

Krop, sanser og bevægelse

Læs mere om Krop, sanser og bevægelse her.

Indhold

  Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

  Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og bevægelse?

  Herunder, hvordan vores pædagogiske læringsmiljø:

  • Understøtter de to pædagogiske mål for temaet Krop, sanser og bevægelse
  • Tager udgangspunkt i det fælles pædagogiske grundlag
  • Ses i samspil med de øvrige læreplanstemaer

  I Bakkehuset understøtter de pædagogiske læringsmiljøer udviklingen af børnenes krop og sanser ved både inde og ude at tilbyde mange måder at bruge kroppen på.

  Personalet tilrettelægger målrettede fin- og grov motoriske aktiviteter. Barnets sanser udfordres gennem leg og oplevelser.

  Vi laver sansemotoriske aktiviteter som fx rygmassage og fingermaling, som styrker børnenes taktile sans (følesans).

  Legepladsen er indrettet, så den giver mulighed for, at børnene bliver udfordret motorisk. Vi har bl.a. klatretræer, klatrestativer, gynger, hængekøjer, balancebomme og cykler.

  Vi har en uddannet motorikvejleder, der kan varetage individuelle forløb.